Taalkeuze

nl
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

Nederlands
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Hoe wilt u uw rekeningsaldo aanvullen?

* Wij berekenen geen provisie voor saldo-aanvulling

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 18.03.2022

ARIS: groei van meer dan 39% dankzij de overgang van de energiesector naar ESG

Ticker: ARIS.US
Huidige prijs: $17.9
Richtprijs: $25
Groeipotentieel: 39.66%
Potentieel dividendrendement: 2.15%
Tijdshorizon: 12 maanden
Risico: Hoog
Omvang van de positie: 2%

De Onderneming

Aris Water Solutions Inc. is een van de leiders in de ontwikkeling en exploitatie van oplossingen voor wateropvang en -behandeling. Het bedrijf levert diensten aan de grootste olie-exploitanten in het Permbekken. Tot de klanten behoren ConocoPhillips, Occidental Petroleum Corporation, ExxonMobil Corporation, Marathon Oil Corporation, Chevron Corporation en Mewbourne Oil Company.

Wat is het idee?

Verdien geld met het aandeel Aris Water Solutions, dat zou kunnen stijgen dankzij een opleving in de olie- en gassector in de VS. Een bijkomende trigger zou de toegenomen controle op bedrijven door milieuorganisaties kunnen zijn, met als doel de vervuiling en CO2-uitstoot te verminderen.


Koop Aris Water Solutions Inc. -Aandelen >>

Waarom houden wij van Aris Water Solutions?

Beschikbaarheid van gevraagde oplossingen bij oliemaatschappijen

Een van de belangrijke uitdagingen waarmee oliemaatschappijen worden geconfronteerd, is het gebruik van zoet water bij de olieproductie te verminderen, of in ieder geval het gebruik ervan voor industriële doeleinden tot een minimum te beperken. Water in de olieproductie wordt gebruikt om de reservoirdruk van oliereservoirs op een zodanig niveau te houden dat hoge olieproductiesnelheden kunnen worden bereikt. Deze technologie maakt een verhoging van de olieterugwinning mogelijk, in sommige gevallen tot 70%.

In sommige gevallen wordt water uit zoetwaterbronnen aan de oppervlakte (rivieren en reservoirs) in de nabijheid van velden in ontwikkeling gebruikt voor watervulling, wat de eenvoudigste oplossing is. Alternatieven zijn onder meer het gebruik van water dat met olie is gewonnen (geproduceerd water/vormingswater), maar dit is tijdrovender en kostbaarder.

Er zij op gewezen dat in het Permbekken, gelegen in de woestijngebieden van West-Texas en Zuidoost-Nieuw-Mexico, alleen de tweede optie van toepassing is. In deze regio bestaat het grootste deel van de afzettingen echter uit schalie, zodat het afgescheiden water uiterst corrosief is.

Aris Water Solutions helpt grote oliemaatschappijen in de regio bij het oplossen van hun waterprobleem. Het bedrijf maakt gebruik van ultramoderne technologie om het water zo goed mogelijk op te vangen en verder te behandelen. Als gevolg daarvan voorziet Aris Water olieproducenten van proceswater, dat zij gebruiken om in een oliehoudend reservoir te injecteren om de vereiste druk te handhaven. Tegelijkertijd is het vermeldenswaard dat het behandelde water geen ecologische schade toebrengt aan het milieu.

Dankzij de oplossingen van Aris Water kunnen olieproducenten dus:

 • water verkrijgen om de juiste reservoirdruk te handhaven en de productie-efficiëntie te verbeteren
 • het ESG-probleem op te lossen en de negatieve impact op het milieu te verminderen
 • de gevolgen van corrosie door corrosief geproduceerd water op het olietoevoersysteem verminderen

Hetgeen samen een aanzienlijk economisch voordeel oplevert voor de oliemaatschappijen, zelfs wanneer met de kosten rekening wordt gehouden.

De vraag naar deze diensten neemt toe: Aris Water heeft alleen al in het vierde kwartaal van 2011 3 nieuwe contracten gesloten voor 34.000 acres (in 2021 waren er meer dan 68.000 acres contractueel vastgelegd). Verwacht wordt dat deze trend dit jaar zal doorzetten. Het uitbreken van een militair conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft geleid tot een stijging van de olieprijzen en een Amerikaans embargo op Russische olievoorraden. Dit zal het economisch voordeel van de productie van schalieolie, die rendabel wordt bij prijzen van meer dan $ 50 tot $ 60 dollar per vat. nog doen toenemen. Volgens Baker Hughes is het aantal actieve boorplatforms in de VS sinds het begin van het jaar gestegen van 480 tot 527 (bijna 10%). Met andere woorden, de vraag naar de diensten van Aris Water Solutions kan aanzienlijk toenemen, wat een uiterst positief effect zal hebben op zowel de omzet als de kapitalisatie van de onderneming.

Hoge toetredingsdrempels

Aris Water Solutions heeft het bijkomende voordeel van recyclagetechnologie en een uitgebreide pijpleidinginfrastructuur. Het bedrijf werkt actief aan oplossingen voor de opvang en behandeling van geproduceerd water (Handling Water). Hierdoor is het percentage water dat veilig kan worden gebruikt voor verdere doeleinden sinds 2017 gestegen van 5% naar 63%, wat een zeer concurrerend niveau is. Tegelijkertijd streeft Aris ernaar om 98% te bereiken in 2030.

Daarnaast heeft het bedrijf een netwerk van faciliteiten kunnen opbouwen, sommige gericht op het opvangen van geproduceerd water, andere gericht op het behandelen ervan en een pijpleiding van 680 mijl die 583.000 hectare beslaat. De huidige productiecapaciteit van de infrastructuur bedraagt 1,2 miljoen vaten per dag geproduceerd water en 800.000 vaten per dag behandeld water. Terzelfder tijd verhoogt de onderneming jaar na jaar actief haar productiecapaciteit.

Beide factoren leveren de onderneming een aanzienlijk concurrentievoordeel op in de regio Permian Basin.

De financiële situatie van de onderneming

In het afgelopen jaar zijn de inkomsten van het bedrijf met meer dan 34% gestegen tot $ 229,3 miljoen. De adj. EBITDA bereikte in 2021 $ 121 miljoen. Volgens de managementvoorspelling voor 2022 zal de Adj. EBITDA naar verwachting met 30% stijgen tot $ 150m - $ 160m. Aris Solutions rapporteerde in 2021 een nettoverlies van $ 7 miljoen, terwijl het bedrijf een jaar eerder nog een winst van $ 7000 boekte. Dit verlies werd veroorzaakt door een afschrijving van meer dan $ 28 m in 3Q21 op een van zijn infrastructuurfaciliteiten. Het aangepaste jaarlijkse nettoresultaat (exclusief de afschrijving) bedraagt dus $ 21,5 miljoen.

De onderneming heeft geen liquiditeitsbeperkingen, met een liquiditeit van $ 36,4 miljoen. Aris genereert een stabiele kasstroom, die zij actief opbouwt, met een CFO voor 2021 van $ 58,8m.

De onderneming heeft een hoge hefboomwerking van $ 391,6 miljoen, met een Net Debt/EBITDA van 4,16x. De huidige schuld heeft een laag risico, met aflossingen die beginnen in 2026, terwijl het management verwacht dat de EBITDA de komende jaren aanzienlijk zal stijgen.

Vermeldenswaard is ook dat Aris Water langetermijncontracten afsluit met een inflatie-index, waardoor de toekomstige inkomsten voorspelbaarder zijn en relatief veilig in het huidige economische klimaat.

Sinds 2022 betaalt het bedrijf een dividend van $ 0,09 per aandeel, wat momenteel een dividendrendement van 2,15% vertegenwoordigt.

Hieronder vindt u de marktveelvouden van het bedrijf:

 • EV/Sales (TTM) - 7.3x
 • EV/Sales (FWD) - 5.48x
 • EV/EBITDA (TTM) - 15.3x
 • EV/EBITDA (FWD) - 10.2x
 • Adj PE (TTM) - 42x
 • PE (FWD) - 15.43x

Bron: Thomson Reuters Eikon

Risico’s

Het bedrijf ging in oktober 2021 naar de beurs. De lock-upperiode voor aandelen van insiders loopt af op 20 april 2022. Als zij dat willen, kunnen zij met hun verkopen een negatieve, zichzelf versterkende reactie op de aandelenmarkt teweegbrengen.

Anderzijds kochten de insiders hun aandelen enkele dagen na de beursgang op 26 oktober 2021 unaniem voor iets minder dan $ 1,3 miljoen wat wijst op hun vastberaden betrokkenheid bij de ambitieuze plannen van het bedrijf.

Hoe kunt u van het idee profiteren?

 1. Koop aandelen in Aris Water Solutions Inc. tegen 17,9 dollar.
 2. Wijs niet meer dan 2% van uw portefeuille toe aan kopen. U kunt de aanbevelingen van onze analisten gebruiken om een evenwichtige portfolio samen te stellen.
 3. Verkoop wanneer de koers 25 dollar bereikt.

Hoe kunt u Aris Water Solutions Inc.?

Als u nog geen beleggingsrekening heeft, open deze dan nu: dit kan online, in slechts 10 minuten. Het enige wat u hoeft te doen is een kort formulier in te vullen en uw rekening te verifiëren.

Na het openen van een rekening, kunt u aandelen kopen op een van de volgende manieren:

Freedom24 Web Platform: Typ in de sectie Web Terminal  ARIS.US (Aris Water Solutions Inc. ticker in de NYSE) in de zoekbox, en selecteer Aris Water Solutions Inc. in de resultaten. Open een beveiligde sessie in het handelsvenster aan de rechterkant, selecteer het aantal aandelen dat u wilt kopen, en klik op Kopen.

Freedom24 iPhone of Android App: Ga naar het Koersscherm en klik op het zoekicoon in de rechterbovenhoek. In het zoekdialoogvenster dat verschijnt, typt u ARIS.US (Aris Water Solutions Inc. ticker in de NYSE) en selecteert u Aris Water Solutions Inc. in de zoekresultaten. U ziet dan het aandeel in de market watch; tik erop en ga naar het tabblad Order in het dialoogvenster dat verschijnt. Specificeer het aantal aandelen dat u wilt kopen en klik op Kopen.


Koop Aris Water Solutions Inc. -Aandelen >>


*Overige informatie is op verzoek verkrijgbaar. Beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten brengen altijd risico's van kapitaalverlies met zich mee. De Cliënt dient zich hiervan op eigen initiatief bewust te maken, onder meer door kennis te nemen van de Risicobekendmaking. Adviezen en ramingen vormen ons oordeel op de datum van dit materiaal en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Provisies, vergoedingen of andere kosten kunnen het financiële rendement verminderen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dit materiaal is niet bedoeld als een aanbod of uitnodiging tot de koop of verkoop van enig financieel instrument. De hierin opgenomen opinies en aanbevelingen houden geen rekening met individuele omstandigheden, doelstellingen of behoeften van cliënten en vormen geen beleggingsadvies. De ontvanger van dit rapport dient zijn eigen onafhankelijke beslissingen te nemen met betrekking tot de hierin genoemde effecten of financiële instrumenten. De informatie is verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht door Freedom Finance Europe Ltd of haar filialen en/of dochterondernemingen (gezamenlijk Freedom Finance). Freedom Finance Europe Ltd. garandeert niet de volledigheid of juistheid ervan, behalve met betrekking tot enige informatie over Freedom Finance Europe Ltd. en/of haar gelieerde ondernemingen en de betrokkenheid van de analist met de emittent die het onderwerp van het onderzoek is. Alle prijzen zijn indicatief bij het sluiten van de markt voor de besproken effecten, tenzij anders vermeld. • Informatiebronnen

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-19/how-rebounding-oil-is-making-u-s-shale-more-viable-quicktake

  https://www.bakerhughes.com/

  http://openinsider.com/screener?s=ARIS&o=&pl=&ph=&ll=&lh=&fd=730&fdr=&td=0&tdr=&fdlyl=&fdlyh=&daysago=&xp=1&xs=1&vl=&vh=&ocl=&och=&sic1=-1&sicl=100&sich=9999&grp=0&nfl=&nfh=&nil=&nih=&nol=&noh=&v2l=&v2h=&oc2l=&oc2h=&sortcol=0&cnt=100&page=1

 • Evaluatiemethode voor aanbevelingen volgens Gebruiksvoorwaarden voor marktonderzoek