Taalkeuze

nl
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

Nederlands
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Hoe wilt u uw rekeningsaldo aanvullen?

* Wij berekenen geen provisie voor saldo-aanvulling

Hoe neemt u deel aan een beursgang?

Om deel te nemen aan een beursgang, moet een beleggingsrekening bij Freedom Finance worden geopend. Aangezien het enige tijd kost om een compliance controle uit te voeren bij het openen en opwaarderen van een rekening, raden wij u aan om dit van tevoren te doen. Anders loopt u het risico dat u geen tijd meer heeft om u aan te melden — de exacte datum van een beursgang wordt slechts een paar dagen voor de start van de handel bekend gemaakt.

Stap 1. Openen van een rekening

In overeenstemming met de eisen van de regelgever, moet u — om een rekening aan te vragen -— voorbereiden:

1. Een scan van uw identiteitsbewijs
2. Een scan van het document dat het adres van uw woonplaats bevestigt
3. Belastingplichtigennummer in het land van fiscale residentie

Vul uw persoonlijke gegevens in op het aanvraagformulier, upload bewijsstukken en vul uw economisch profiel in. Wij zijn op grond van de EU-wetgeving verplicht deze informatie te verkrijgen. Daarna ondertekent u het contract via SMS. Alles gebeurt op afstand en duurt ongeveer 15-20 minuten.

Gewoonlijk behandelen wij aanvragen binnen 15 minuten. Na controle van de gegevens openen wij een account, creëren uw persoonlijke ledenruimte en stellen u per e-mail op de hoogte.

Start opening van account >>

Stap 2. Rekening storten

Om aan een IPO deel te nemen, moet een beleggingsrekening over een bedrag van ten minste $ 2.000 beschikken. U kunt uw rekening op een handige manier aanvullen: via een bankoverschrijving of bankkaart. Klik hiervoor op de blauwe knop 'Geld storten' in het menu bovenaan of ga naar de rubriek 'Aanvragen/Kas' in de persoonlijke ledenruimte van de cliënt.

2.1 Storting via overschrijving

Op deze manier kunt u euro's of dollars overmaken naar een beleggingsrekening. Druk de rekeninggegevens in de gewenste valuta af in de rubriek 'Aanvragen/Kas':


Maak een overschrijving van het gewenste bedrag naar de geselecteerde bankgegevens in het kantoor van uw bank of zelfstandig via internetbankieren. De provisie van een verzendende bank of een zusterbank wordt mogelijk in rekening gebracht.

Bij een overschrijving kan de bank vragen om een bevestiging van de opening van een beleggingsrekening. Bezorg de bank onmiddellijk na de opening van een rekening een bericht dat u per e-mail ontving.

Het geld zal binnen één bankwerkdag worden gecrediteerd als de initiële limiet niet wordt overschreden.

De initiële limiet

Wanneer u bedragen van meer dan het equivalent van € 50.000 op een beleggingsrekening stort, moet een bewijs van de herkomst van de fondsen worden geleverd. Dit kunnen een of meer van de volgende documenten zijn:

1. Bewijs van betaling van belastingen — origineel of gewaarmerkt afschrift,
2. Het laatste salarisstrookje en overzicht — origineel of een gewaarmerkt afschrift,
3. Een schriftelijke bevestiging van het jaarsalaris, ondertekend door de werkgever,
4. Voor individuele ondernemers — de laatste financiële overzichten,
5. Als u passieve inkomsten ontvangt — een coupon inkomstenverklaring of een verklaring van een Europese bank,
6. Als u aandelen in het bedrijfsleven bezit — een bevestiging van ontvangst van dividenden,
7. Als u zich bezighoudt met beleggingen — een winstverklaring van een Europese effectenmakelaar of een beleggingsmaatschappij,
8. Verkoopcontract voor onroerend goed, bedrijven of andere activa -— origineel of een gewaarmerkt afschrift,
9. Een schriftelijk bewijs van verkoop, ondertekend door de advocaat, de trustee of de executeur,
10. Een testament of een akte van testament -— origineel of een gewaarmerkt afschrift,
11. Een schriftelijke bevestiging van de nalatenschap, ondertekend door de advocaat, procureur, trustee of de executeur.

De verificatie van de naleving duurt gewoonlijk 1 werkdag, als de vereiste documenten tijdig worden verstrekt. Onmiddellijk daarna zullen de gecrediteerde fondsen op uw rekening worden weergegeven.

2.2. Storting met bankkaart

Via deze weg kunt u alleen een storting in euro's doen. Om uw rekening met een bankkaart op te waarderen, selecteert u het juiste menu-item in de rubriek 'Aanvragen/Contant':


Het geld zal onmiddellijk worden gecrediteerd. In de hieronder beschreven gevallen kunt u het op de rekening gestorte geld echter pas opnemen nadat u het opgegeven bewijs hebt geleverd:

1. Overschrijding van de aanvangslimiet van € 15.000. Het is noodzakelijk om de documenten uit paragraaf 2.1 te verstrekken om de herkomst van het geld te bevestigen.
2. De naam van de kaarthouder stemt niet overeen met de naam waarop de rekening is geopend. In dit geval moet u de fysieke aanwezigheid van de kaart bevestigen. Zorg voor een foto die het eerste en de laatste vier cijfers van het kaartnummer en de naam van de kaarthouder toont. De rest van de gegevens moet om veiligheidsredenen verborgen blijven:


Stap 3. Omrekening naar US dollar

Aandelen op de Amerikaanse beurzen worden verhandeld in Amerikaanse dollars, maar ons handelssysteem rekent de valuta niet automatisch om. Als u een storting doet in euro's, moeten deze worden omgewisseld in dollars. U moet echter eerst een beveiligingssessie openen.

Beveiligde sessie

Om een account te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, zijn de meeste verzoeken in de persoonlijke ledenruimte geblokkeerd. Klik op de knop 'Een beveiligde sessie openen' en selecteer de optie 'Openen met sms-wachtwoord'. Er wordt een bericht met een eenmalig wachtwoord verzonden naar het telefoonnummer dat u tijdens de registratie hebt opgegeven. Voer de zescijferige bevestigingscode uit de sms in het daarvoor bestemde veld in en open de sessie:

Bij het openen van een beveiligingssessie kunt u andere methoden van extra autorisatie aanvragen — een token of een digitale handtekening. Ga naar het juiste menu-item onder 'Aanvragen/Veiligheid' en volg de instructies.

Conversie

Ga na het openen van de sessie naar de sectie 'Omzetten/Accountsaldo' en klik op de groene knop 'Omwisselen' naast het veld USD:


Voer het in te wisselen bedrag in het venster in dat wordt geopend en bevestig de aankoop:


Margecommissie

Indien de rekening over voldoende euro's beschikt, kunt u een verzoek indienen om deel te nemen aan een beursintroductie, zelfs zonder omzetting in dollars. In dat geval wordt een aanvraag uitgevoerd binnen de beschikbare limiet, en gaat uw beleggingsrekening in de min in dollars. Voor het gebruik van margediensten wordt een commissie in rekening gebracht conform het tariefplan (12% per jaar).

Opdat er geen provisie meer wordt berekend, is het noodzakelijk om de dollar in de min te sluiten — een omzetting uit te voeren of de rekening via een bankoverschrijving op te waarderen in dollars.

Stap 4. Indienen van een verzoek tot deelname aan een beursgang

In de persoonlijke ledenruimte van de cliënt dient u een aanvraag in voor de aankoop van effecten van de emittent (Handelsorders/Deelname aan beursgang) voor het gewenste bedrag door de Ticker van de onderneming te selecteren. Vóór de sluiting van het boek kan een aanvraag worden ingetrokken. Op het moment van de book closing, 1 dag voor de start van de beurshandel, zal het opgegeven bedrag op de rekening worden geblokkeerd.

Makelaarscommissie

De commissie voor deelname aan een beursgang hangt af van de waarde van de beschikbare activa op de beleggingsrekening op de dag voorafgaand aan een beursgang. Het bedrag van de activa bestaat uit het bedrag aan contanten en de waarde van de effecten met marktwaarde (NAV).

• Als de activa minder dan $ 20.000 bedragen, bedraagt de commissie 5% van het transactiebedrag
• Activa van $ 20.000 tot $ 49.999 — de commissie bedraagt 4% van het transactiebedrag
• Vermogen meer dan $ 50.000 — de commissie zal 3% van het transactiebedrag bedragen

Toewijzing

Het werkelijke aantal aandelen dat tijdens een beursgang wordt gekocht, hangt af van vraag en aanbod. De hogere underwriter behoudt zich het recht voor om collectieve aanvragen gedeeltelijk uit te voeren. Wij staan niet garant voor en hebben geen invloed op het toewijzingsproces, en het volledige aantal ontvangen aandelen wordt evenredig verdeeld onder de cliënten.

Uiteraard betaalt u alleen voor de aangekochte effecten. De rest van de fondsen wordt teruggestort op uw rekening.

Stap 5. Begin van de handel

Met het begin van de openbare verhandeling op de beurs, verschijnen de gekochte effecten op de rekening en begint een lock-up periode van 93 dagen verbod op verkoop. U kunt geen aandelen verkopen, maar u kunt wel hun huidige waarde en groei-indicatoren volgen in uw persoonlijke ledenruimte en een handelsterminal.


Termijncontract

U kunt de huidige beurskoers tijdens de lock-up periode vastleggen voor een deel of het geheel van de effecten die u hebt gekocht. In dat geval wordt na afloop van de periode het opgegeven aantal automatisch verkocht en wordt de opbrengst op uw rekening bijgeschreven.

Let wel, de verkoop van een termijncontract gebeurt met een korting ten opzichte van de huidige waarde van de effecten. Deze hangt af van de koers van de aandelenopties en bedraagt gewoonlijk 10-15%, soms hoger of lager. Het exacte bedrag van de korting op een bepaald effect wordt aangegeven voordat een order wordt ingediend. Een order voor de verkoop van een future kan niet worden geannuleerd.

In de persoonlijke ledenruimte van de cliënt (Handelsorders/Beursgang termijncontractverkoop) specificeert u het aantal te verkopen aandelen en bevestigt u de transactie:


Stap 6. Een transactie sluiten

Aan het einde van de lock-up periode, zult u in staat zijn om uw aandelen naar eigen goeddunken te beheren — in portefeuille laten of verkopen. Dit kunt u doen in uw account door te klikken op de knop 'Verkopen' naast de naam van het effect. In dit geval wordt een commissie van 0,5% van het bedrag van de verkooptransactie berekend.


Opnemen van aandelen in een ander depot

U kunt ook aandelen opnemen in een andere bewaarder op uw naam. Maak een rekeningcertificaat op en dien een aanvraag tot effectenoverdracht in via de rubriek 'Aanvragen/Rekeninginstellingen':


Hebt u vragen? Stel ze per telefoon +357 25 257787 of via e-mail [email protected].

Neem de eerste stap naar succesvolle investeringen — open een beleggingsrekening bij Freedom Finance Europe!

Start opening van account >>